Okrasné dreviny

Čarovníky podľa jednej z definícií sú zhluky vetvičiek, vyrastajúcich na stromoch alebo kroch, ktoré sa od materskej rastliny odlišujú tvarom, veľkosťou, farbou a pod. Tieto vlastnosti z nich robia veľmi atraktívne rastliny vhodné do záhrady.

Picea abies Tatiana - čarovník bol nájdený v roku 1998 na našej škôlke, vyznačuje sa prírastkami do 5cm a okrúhlymi púčikmi.

Picea abies Kuchárik - čarovník bol tiež nájdený v roku 1998 na škôlke, vyznačuje sa malými prírastkami(2cm) a výraznými púčikmi v jesennom období.