Lesné dreviny

Venujeme sa pestovaniu semenáčikov lesných a okrasných drevín:

  • Picea abies (smrek obyčajný)
  • Pinus sylvestris (borovica lesná)
  • Pinus nigra (borovica čierna)
  • Pinus mugo var. pumilio (kosodrevina)
  • Abies alba (jedľa biela)
  • Larix decidua (smrekovec opadavý)
  • Fagus sylvatica (buk lesný)
  • Acer pseudoplatanus (javor horský)
  • Pinus armandii (borovica armandová)