Referencie

 1. Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
  pestovné práce, dodanie sadeníc lesných drevín
 2. LESY SR š.p.
  pestovné práce
 3. STRABAG s.r.o
  vegetačné úpravy R3 Horná Štubňa - obchvat
 4. Mesto Kremnica a Turčianske Teplice
  dodanie okrasných drevín
 5. Revitalizácia zelene v obciach a mestách
 6. Realizácia okrasných výsadieb pri rodinných domoch a firmách